Flag
English page

SOSS nerladdning

Ladda ner den senaste versionen från nerladdningssidan. En kortfattad kom-igång hjälp finns med i paketet, liksom här, lista av ändringarhär.

Vad SOSS är

SOSS är ett program av den sort som fastställer vilka spelare som ska mötas i en schacktävling, ofta kallade "lottningsprogram". SOSS skiljer sig en del från andra lottningsprogram genom att ha ett starkt fokus på att ta hand om hela tävlingen, inte bara själva lottningen. Detta fokus uttrycker sig t.ex. i följande egenskaper: Här kan du läsa mer detaljer om SOSS egenskaper och hur det kan komma sig att allt blir så lätt när man använder streckkoder.

Om inget av paketen med körklart program passar ditt system, kan du bygga SOSS från källkod. Du har fri tillgång till SOSS under GNU Public License(GPL). Även källkoden hittar du på nerladdningssidan.

För att kunna bygga SOSS behöver du först bygga och installera följande bibliotek (alla är öppen källkod):

SOSS-Support

Om du har problem med installationen eller användningen av SOSS så går det bra att skicka frågor via e-post till någon av oss: rya.c.nosp@m.hrister @ gm.nosp@m.ail.com eller so.nosp@m.ss @ my.nosp@m.klebust.se .

Bidra till SOSS utveckling

Om du tycker att SOSS är bra eller att åtminstone idén till SOSS är bra och gärna vill bidra så är du välkommen att göra detta. Kontakta gärna någon av oss.

Rapporterade brister och förbättringsförslag

De för närvarande kända felen och förbättringsförslagen kan du läsa om på projektsidan.
Valid HTML 4.0!