SOSS - det fria schacklottningsprogrammet.

SOSS är ett avancerat lottningsprogram utvecklat med sikte på stora ungdomsturneringar, men det går lika bra till småtävlingar. Programmet har pressats fram och härdats genom de stökiga schack-4:a-tävlingarna i Västmanland där ett lottningsprogram måste klara allt - allt som inte kan hända händer nämligen i schack4:an. Några exempel på tillfällen då programmet använts:
- Alla riksfinaler i schack-4:an (300-400 deltagare)
- Alla distriktsfinaler och de flesta kommuntävlingar i Västmanland sedan 1993 (100-350 deltagare)
- Siab Open (sanktionerad turnering)
- Distriktets (U-schacks) monradturneringar.
- Ett antal andra turneringar runt om i landet bl.a. Västkustspelen -98.

Det som gör programmet unikt är:
- Möjlighet att få utskrift av placeringskort (formade som klassiska monradkort)
- Möjlighet att använda streckkoder för resultatinrapporteringen. Detta är en oslagbar metod - den som en gång provat inser dess fördelar (givetvis kan man också använda sig av den gamla metoden om man vill).
- Inbyggda funktioner för administrativa saker, t.ex. registrering av ledare för klubbar, registrering av bokning (mat, logi, startavgifter etc.) samt sammanställningar av dessa.
- Spelarna kan samtidigt ha både klubb- och skoltillhörighet - och kan visas, anmälas och skrivas ut skol- eller klubbvis.
- Ackumulerad namnbank. Detta är den optimala lösningen för bekväm inskrivning av föranmälan! Efter varje tävling matas spelarna in i en namnbank (dvs. man gör tre musklick). Banken växer därmed successivt och när man har en ny tävling bläddrar man i banken för att "plocka" klubbar och spelare. Detta är mycket arbetsbesparande då det på många tävlingar är så att långt fler än hälften spelade samma turnering året innan.
- Valbar poängsättning - bra på ungdomstävlingar.
- Beräkning av "bästa skola" eller liknande kan göras enligt valfria kriterier (t.ex. enligt skolSM-modellen).
- Kostnaden är 0kr (just det 0kr, alltså gratis!)
- Programmet befinner sig under ständig utveckling - det kommer flera nya versioner varje år. Till nästa stora versionsbyte (v. 6) planeras en förbättring av gränssnittet för att underlätta för nybörjare, samt en utökning av html-funktionen.

Andra starka sidor:
- Programmet är 32-bitars, dvs. kan hantera godtyckligt många spelare.
- Programmet är givetvis fullgrafiskt, dvs. man jobbar med listboxar och knappar i olika fönster. Det finns alltid också snabbkommandon (tangentkommandon) som alternativ till musklick.
- Möjlighet att direktskapa html-filer (formaterade på valbart sätt, alltså ej den primitiva "skrivmaskinstext" som t.ex. produceras av programmet "Swiss Perfect"). Här kan du se några exempel på utskrifter från U-schacks tävlingssida 99/00: fyrmästaren  och skol-DM
- Man kan själv definiera urval, sortering och vilka komponenter som ska visas i listorna på skärmen.
- Man kan själv definiera hur utskrifterna ska se ut. Dessa inställningar sparas sedan. Man kan alltså själv skapa godtyckligt många utskriftsalternativ. Man kan både påverka innehållet i utskrifterna och hur det ska se ut (textstorlek, font etc.) och var datakomponenterna ska placeras och man kan också anpassa konstanta texter.
- Distrikt kan användas
- Valbart lottningssystem
- Valbara särskiljningskriterier i 7 nivåer.
- Mycket enkel hantering av trubbel-gubbar (sen ankomst - felanmälan etc.)
- "Importfunktion". Denna möjliggör att man kan ladda in föranmälan från en hel klubb i ett svep (från textfil).
- "On-line-hjälp", dvs. man när man klickar på knappen "Hjälp" så får man en hjälptext som berör det aktuella fönstret. Hjälpsystemet har något som liknar hypertextlänkarna i Internets html-dokument - man klickar på ett nyckelord som man vill veta mer om etc. Hjälpdokumentet finns f.ö. också tillgängligt i html-format.

Om effektivitet:
En jämförelse mellan SOSS ver. 5.41 och två andra program har gjorts. Det som har jämförts är följande: Mata in resultaten för en rond i en grupp, lotta och därefter skriva ut lottningsordningen som par och som enkellista sorterad enligt namnordning samt den aktuella ställningen (3 utskrifter).
(1) Lottningsprogrammet "Windows TD" v.2.00 har inte möjlighet till inmatning av resultat med tangentbord. De angivna operationerna krävde 10 + 4*n klickningar, där n är antalet spelarpar. Samma operationer (dvs allt görs med mus) med SOSS krävde 7 + n klickningar.
(2) Lottningsprogrammet "Schacklottnings-program" v. 3.23 av Harald Lögdahl har enbart möjlighet till resultatinmatning med tangentbord. Den saknar möjlighet att skriva ut lottningsordningen namnsorterad så denna operation fick strykas från testen. Återstående operationer krävde från 21 till 24 klickningar beroende på om gruppen som skulle matas in finns högt uppe eller långt nere i listan och 2*n tangenttryckningar. Samma operationer med SOSS (dvs resultatet matades in med tangentbordet och 2 utskrifter) gav 6 klickningar och n st tangenttryckningar.
Det man kan se är alltså att SOSS är 2 till 4 gånger så effektiv beroende på vad man vill mäta. Observera att det som testats förmodligen är de vanligaste operationerna under en tävling.

I SOSS kan man dessutom välja den metod som man helst föredrar (eller alla på en gång) av:

Varför streckkodsläsning och hur?

Om flexibilitet:
Båda programmen ovan ("Windows TD" och "Schacklottnings-program") har även blivit jämförda med SOSS vad avser flexibilitet med utskriftstyper.
(1) "Windows TD" tycker att användaren behöver välja mellan 4 olika utskriftstyper: Lottning i namnordning, lottning parvis, resultat (för att anslås) och korstabell. Det tillkommer dock flera utskriftsmöjligheter om man kör en lagtävling. Listan som ska anslås skrivs, liksom de andra utskrifterna, ut med en 2mm hög font (om någon stackars åskådare mot förmodan skulle råka förirra sig in i spellokalen bör denne således vara rustad med lupp/förstoringsglas för att kunna ta del av det mest elementära i en tävling: den aktuella ställningen). Det går inte att ändra typsnitt, fet, kursiv, storlek, val av text i rubrik, placering på papperet, rondnummer etc.
(2) "Schacklottnings-program" låter användaren välja mellan 4 olika utskriftstyper: Lottning parvis, slutresultat (en typ av korstabell), ställning efter senaste rond (för att anslås), samt deltagarlista. Deltagarlistan skrivs ut med en 3mm hög font, vilket duger gott för arbete vid skrivbord. Listan som ska anslås skrivs dock, liksom övriga listor, ut med 2mm hög font. Det går inte att ändra typsnitt, fet, kursiv, storlek, val av text i rubrik, placering på papperet etc. Man kan dock skriva ut resultat från tidigare rond.
(3) "SOSS" har ingen speciell gräns för antalet utskriftstyper. Användaren kan när som helst skapa nya. Med leveransen följer ett 30-tal olika varianter av: resultatlistor, korstabeller, anmälningslistor, listor per klubb/skola, listor med anmälda klubbar, ställning mellan klubbar, etiketter, kuvertutskrifter, "barometer" (stapeldiagram), Bergerdiagram lagledarlistor, rankingförändring, monradkort mm. För var och en gäller att de kan modifieras godtyckligt vad avser: typsnitt, fetstil, kursiv stil, storlek, val av text i rubrik, placering på papperet, val av kolumnrubriker, val av komponenter på raderna, urval i listan, sortering mm. Även tidigare ronder kan skrivas ut.

SOSS levereras i en packad fil på ca 0.5Mb som e-postbilaga. Varje beställare läggs in i en maillista och blir tipsade då nya versioner kommer ut. Det enda man behöver göra är att skicka e-post till christer.sandberg@mdh.se och ange namn (och gärna klubb) så gör jag "reply" på brevet. Det du måste klara av är att veta var bilagan hamnar, packa upp filen till lämplig katalog och sedan klicka på programnamnet SOSS.
Valid HTML 4.0!